ร่มพร้อมส่ง (ขั้นต่ำ 10 โหล)

ร่มพับ 3 ตอน สีดำ 21 นิ้ว(ระบบมือเปิด)

ร่มพร้อมส่ง (ขั้นต่ำ 10 โหล)

ร่มพับ 3 ตอน คละ 6 แบบ 20 นิ้ว

ร่มพร้อมส่ง (ขั้นต่ำ 10 โหล)

ร่มพับ 3 ตอน คละ 12 สี 21 นิ้ว(ระบบมือเปิด)