การชำระเงิน

1. สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อม(A/C Payee)ในนามบริษัท หจก.ศิริบัวทอง เท่านั้น
2. การโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี

  ธนาคาร

หจก. ศิริบัวทอง

, การชำระเงิน

กสิกรไทย
บัญชี : ออมทรัพย์
เลขบัญชี :
030-353328-1
สาขา : เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

3. แจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : zeanrom@gmail.com โดยระบุชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน